Ekip Çalışması

Bugüne kadarki en farklı ''Ekip Çalışması'' eğitimi. Bir eğitim için en akılcı güçlü içerik, çığır açan bir bakış açısı.Davranış değişikliğine yol açacak her şey bu eğitimde ve ileri seviyede. Şimdiye kadar geliştirdiğimiz en güçlü içeriğe sahip eğitimle tanışacaksınız...

Eğitim Süresi 6-12 saat - Maksimum 20 Kişi

Eğitimin Amacı

...Çünkü şirketler bir şeyleri satmak için üretir. Bu ürünleri ya da hizmetleri ekipler üretir, ekipler hazırlar, ekipler kontrol eder ve ekipler satar. İşletmenin başlangıcından sonuna değin temeli ekip çalışmasına dayanır. Herkesin işi bireyseldir ve herkes tek bir belirlenmiş amaç için çalışır. Tek vücut olur, Ekip olur...

İşte tam da bu noktada amacımız;

 • Ekip kalitesini yükseltmek

 • Ortak bir amacın varlığı

 • Birlikte çalışma becerilerini

geliştirmek olacaktır ve bu üç temele bağlıdır;

 1. 1. Bireysel kaliteye

 2. 2. Ekip kalitesine

 3. 3. Yönetimin kalitesine

  Eğitimde Kazanımlar

  • Katılımcılar potansiyellerine yönelik farkındalık kazanacaktır

  • Ekip çalışanlarının verimlilik ve işbirliğinin artmasını sağlanacaktır

  • Ekip iletişimi gelişecek, sürtüşmeler azalacaktır.

  • Sonuç odaklılık için gönüllü işbirliği sağlanacaktır

Eğitimin İçeriği

 • Ekip nedir?

 • Ekip demek …

 • Ekip çalışmasında doğanın bize öğrettikleri

 • Ekip başarısının temelleri

 • Ortak değerler

 • Amaç - Tutku - Alçakgönüllülük

 • Ekip çalışması kimlerle yapılır?

 • Nasıl bir ekip üyesisiniz?

 • Ekip gelişim aşamaları

 • Biz kimiz - Fırtına - Biz duygusu - Olgunluk

 • Ekibi teşvik etmenin yolları

 • Birlikte çalışma becerileri

 • Ekip çalışmasında motivasyon

 • Sizi ne motive eder?

 • Ekip çalışmasında iç ve dış motivasyonun önemi

 • Lider

 • Ekiplerin başarısız olma nedenleri

 • Ne zaman ekip olunur?

 • Eğitim içi uygulamalar

Kimler Katılmalı

İlk ve orta düzey yöneticiler ile, ekip halinde çalışmak zorunda olan üretim ekiplerini sevk ve idare eden ekip liderleri.