Potansiyeli Performansa Çeviren Ekip Lideri

Şirketlerde yapılması gereken işleri yönetebilecek bir çok yetenekli yönetici bulunabilir, ancak iyi bir lider sadece böyle bir yeteneğe dayanmaz. ‘’Lider Olmak’’ ile ‘’Liderlik Etmek’’ aynı şey değildir. Lider olmak bir şekilde en yüksek aşamaya gelmiş olmak demektir. ‘’Liderlik Etmek’’ ise; diğer insanların istekleriyle sizin arkanızdan gelmeleri demektir. Bunu onlara para verildiği için yapmazlar. İstedikleri ve inandıkları için yaparlar.

Eğitim Süresi 6-12 saat - Maksimum 20 Kişi

 

Eğitimin Amacı

Şirketlerde yapılması gereken işleri yönetebilecek bir çok yetenekli yönetici bulunabilir, ancak iyi bir lider sadece böyle bir yeteneğe dayanmaz. ‘’Lider Olmak’’ ile ‘’Liderlik Etmek’’ aynı şey değildir. Lider olmak bir şekilde en yüksek aşamaya gelmiş olmak demektir. ‘’Liderlik Etmek’’ ise; diğer insanların istekleriyle sizin arkanızdan gelmeleri demektir. Bunu onlara para verildiği için yapmazlar. İstedikleri ve inandıkları için yaparlar.

...Çünkü şirketler bir şeyleri satmak için üretir. Bu ürünleri ya da hizmetleri ekipler üretir, ekipler hazırlar, ekipler kontrol eder ve ekipler satar. İşletmenin başlangıcından sonuna değin temeli ekip çalışmasına dayanır. Herkesin işi bireyseldir ve herkes tek bir belirlenmiş amaç için çalışır. Tek vücut olur, Ekip olur…

İşte tam da bu noktada ‘’Liderin’’ amacı;

 • Ekip kalitesinin yükselmesi,

 • Ortak bir amacın varlığı,

 • Birlikte çalışma becerileri,

 • Liderlik Etme becerilerini

geliştirmek olacaktır ve bu üç temele bağlıdır;

 1. Bireysel kaliteye

 2. Ekip kalitesine

 3. Liderin kalitesine

 

Eğitimin İçeriği

 • Potansiyeli performansa çeviren ekip lideri

 • GAM ©

 • Ekip nedir?

 • Ekip demek …

 • Ekip çalışmasında doğanın bize öğrettikleri

 • 1- Güven ortamı yaratmak

 • Liderin güvenilir olması için gerekenler

 • Ekip başarısının temelleri 

 • Ortak değerler

 • Amaç - Tutku - Alçakgönüllülük

 • Ekip çalışması kimlerle yapılır?

 • 2- Amacı için ilham vermek Adaletli olmak

 • Eşitlik mi adalet mi?

 • Neden? Nasıl?

 • Ekibi teşvik etmenin yolları

 • Birlikte çalışma becerileri

 • 3- Motivasyonu sağlamak

 • Ekip çalışmasında ve ‘’Liderin’’ motivasyonu

 • Sizi ne motive eder?

 • Ekip çalışmasında iç ve dış motivasyonun önemi

 • Potansiyeli performansa çeviren ‘’Ekip Lideri’’

 • Büyük liderlerin ortak özellikleri

 • Ne zaman ekip olunur?

 • Eğitim içi uygulamalar

Kimler Katılmalı

İlk ve orta kademe yöneticiler ile, ekip halinde çalışmak zorunda olan üretim ekiplerini sevk ve idare eden ekip liderleri. 

Eğitimde Kazanımlar

 • Sonuç odaklılık için gönüllü işbirliği sağlanacaktır.

 • Güven ortamının, adaletli olmanın ve motivasyon sağlamanın önemi kavranacaktır.

 • Liderlik etme becerileri gelişecek ve potansiyel performansa çevirme için gerekli adımlar atılacaktır.